Czym są ściany urnowe? Odpowiadamy!

ściana urnowa

Czym są ściany urnowe? Odpowiadamy!

W Polsce kremacja nie jest popularna, choć nieco chętniej podchodzimy do niej od czasu wybuchu pandemii covid-19. Ciało ludzkie, ze względu na swoją godność, domaga się odpowiedniego pochówku, także wówczas, gdy zostało skremowane. Dobrym miejscem na umieszczenie urny są ścianki urnowe, znajdujące się coraz częściej na cmentarzach.

Ściany urnowe – co to takiego?

Ściany urnowe to element, który wielu z nas zna z amerykańskich filmów, gdzie ten sposób pochówku jest bardziej popularny niż w Polsce. To pionowa ściana w której znajdują się nisze. Po wykupieniu niszy można w niej umieścić urnę z prochami osoby zmarłej. Na płycie zewnętrznej niszy, można wykonać napis lub przymocować tabliczkę z imieniem i nazwiskiem zmarłego. Najczęściej jest też odpowiednio dużo miejsca, by przy niszy zmieścił się znicz oraz kwiaty. W przypadku ściany urnowej oczywiście przestrzeń ta jest zdecydowanie bardziej ograniczona niż w przypadku tradycyjnych grobowców czy krypt.

Gdzie złożyć prochy zmarłych?

Prawo zaznacza, że kremacja jest możliwa, jednak prochy osoby zmarłej nie mogą zostać rozsypane, a złożone w odpowiednim miejscu. Podobnie rzecz wygląda obecnie w nauczaniu Kościoła Katolickiego – zwłokom należy oddać szacunek. Osoby, które z różnych przyczyn, zdecydowały się na kremację, mogą umieścić urnę w grobowcu rodzinnym lub w domu, mogą także zamówić wykonanie rodzinnego kolumbarium. Ściana urnowa jest rozwiązaniem niejako kolektywnym. Jest to „cmentarz w pionie”, gdzie obok siebie znajdują się nisze z prochami różnych osób, niekonieczne spokrewnionych. Projekt i budować ściany urnowej to także nasza specjalność.

Jak zbudować ścianę urnową?

Według prawa wymiary jednej niszy powinny wynosić minimum 0,4 m głębokości, 0,4 m szerokości i 0,4 m wysokości. Ściana urnowa może zawierać kilkadziesiąt takich nisz. Każda nisza powinna być oddzielona od sąsiedniej ścianą o grubości co najmniej 0,06 m i posiadać system odprowadzania gazów oraz zabezpieczenia przez insektami. Ściany urnowe zawsze muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób dopasowany do możliwości cmentarza, na którym będzie się znajdować. Nasz firma bardzo starannie zabiera się za stworzenie ściany urnowej i w swoich projektach uwzględnia indywidualne możliwości cmentarza oraz społeczności. Ściany urnowe mogą na każdym cmentarzu wyglądać inaczej, ponieważ jest możliwość doboru odpowiedniego stylu i materiału wykonania. Dzięki temu, ściana urnowa staje się niejako naturalną częścią ważnego dla społeczności miejsca, jakim jest cmentarz.

Indywidualne elementy na ścianie urnowej

Po umieszczeniu w niszy urny z prochami osoby zmarłej, musi być ona natychmiast zamurowana. Płyta zamykająca półkę jest indywidualnie wybierana przez rodzinę zmarłego, dzięki czemu jest możliwość wskazania właściwego materiału, koloru, czcionki czy ornamentów, mających znaleźć się na płycie. Pełni ona funkcję płyty nagrobnej, która przez dekady ma upamiętniać i wskazywać miejsce spoczywania konkretnej osoby. Istnieje też możliwość odgórnego wyboru jednego motywu wszystkich płyt, co sprawia, że zmienia się jedynie napis. Cała zaś ściana urnowa jest bardzo spójna estetycznie.

No Comments

Post A Comment