Projekty kolumbarium – jak powinny wyglądać?

Projekty kolumbarium

Projekty kolumbarium – jak powinny wyglądać?

Kolumbarium to coraz bardziej popularne rozwiązanie widoczne na polskich cmentarzach. Wszystkie kolumbaria muszą być jednak zaprojektowane z zachowaniem konkretnych zasad. Sprawdź, jak powinny wyglądać projekty kolumbarium.

Jak wyglądają kolumbaria?

Kolumbaria są budynkami, które najczęściej projektuje się najczęściej w kształcie prostopadłościanu lub w formie kopulastej. Kolumbarium pełni funkcję grobowca. Chowa się w nim urny z prochami. Ich głównym celem jest stworzenie wyjątkowego miejsca upamiętnienia skremowanych zmarłych i ich godnego pochówku.

Projekty kolumbarium co jest w nich ważne?

Kolumbarium to wyjątkowe miejsce, każde z nich wymaga szczególnego i indywidualnego podejścia. Projekty kolumbarium powinny oddawać ich charakterystykę: położenie, uwarunkowania hydrogeologiczne, szczególne elementy krajobrazu, rodzaj gleb, powinien też uwzględniać inne obiekty architektoniczne, które znajdują się w jego najbliższym położeniu. Projekt kolumbarium powinien jeszcze być dostosowany do regionu, w którym ma powstać budynek i różnic klimatycznych czy kulturowych. Wszystkie te aspekty, powinny być odzwierciedlone w dobranych materiałach budowlanych, stylu, formie i symbolach, które panują w danym regionie. Najważniejsze dla projektu kolumbarium jest to, by architekt uwzględnił element ludzki, czyli prywatność i bezpieczeństwo.

Ważne etapy projektowania kolumbarium

Przed przystąpieniem do prac architektonicznych należy ustalić tak zwany plan generalny. Taki plan powinien zawierać: granice projektu, nakład inwestycyjny, terminarz prac i robót ziemnych, określenie strategii zagospodarowania terenu oraz krajobrazu. Projekty kolumbarium muszą brać jeszcze jedną ważną rzecz pod uwagę, po wybudowaniu kolumbarium musi być trwałe i by wpisywało się we współczesne trendy projektowe. Równie istotne jest, by kolumbaria komponowały się z roślinnością. Dużym plusem kolumbarium będzie, jeśli projekt uwzględni miejsce do zadumy i rozmowy ze zmarłymi, może to być np. ławeczka obok budynku.

Regulacje prawne

Dokument, w którym znajdują się wytyczne do zasad chowania zmarłych, został ustanowiony w 1959 roku i nie został znowelizowany. W ustawie brakuje, która zawiera nieaktualne przepisy, nie ma zapisu o tym, jak powinny wyglądać projekty kolumbarium. Jedynymi regulacjami prawnymi, w których kolumbarium jest ujęte to Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary z 2016 roku, podpisana przez Papieża Franciszka, która nakazuje chowanie zmarłych w miejscach świętych. Jeśli osoba zmarła jest skremowana, możemy zdecydować się na grób ziemny lub kolumbarium.

Korzyści płynące z budowy kolumbarium

Największym plusem budowy kolumbarium jest fakt, że zabierają one zdecydowanie mniej miejsca niż groby tradycyjne. Jest to na pewno argument, który może przekonać władze cmentarzy tj. władze miast czy Proboszczów. Przepełnienie cmentarzy jest poważnym problemem, a dobre projekty kolumbarium pozwolą zniwelować ten kłopot. Kolumbaria pozwalają władzom miast mieć większy wpływ na wygląd cmentarzy. Kolumbarium jest rozwiązaniem, które jest nie tylko ekonomiczne, ale też daje możliwość godnego pochówku.

Kamieniarstwo Zając ma w swojej ofercie projekty kolumbarium, które na spełnią oczekiwania zleceniodawców. Będą spełniały swoje funkcje i oddawały należyty szacunek zmarłym.

No Comments

Post A Comment